Kontakt - MM KABARET

Prejsť na obsah

Požiadavky na vystúpenie

informácie


Spojte sa s nami a nastavíme pre vás všetky detaily realizácie programu:
Termíny, priestory, typ podujatia, technické podmienky, cenové podmienky, zmluvy a potrebnú administratívu.
Pri riešení vašich požiadaviek v dostatočnom časovom predstihu zvyšujeme pravdepodobnosť optimálnych riešení.
Radi poradíme aj pri organizácii zabezpečenia predstavenia, pri propagácii a tiež pri príprave spôsobu, formy a sortimentu spektra občerstvenia pre divákov pred, počas i po predstavení. Sme pripravení poradiť a v spolupráci nájsť výhodné riešenia pri zabezpečení prepravy a ubytovaní súboru. Pri zabezpečovaní technických podmienok realizácie predstavenia sme pripravení niektoré kľúčové prvky zabezpečiť sami. Odporúčame priebežnú komunikáciu včas.

Korešpodenčná adresa

MM KABARET, o. z.
korešpodenčná adresa: Ovručská 14,

831 02 Bratislava
občianske združenie nie je plátcom DPH
stanovy združenia

IČO:
DIČ:
IBAN:

42357349
2024009262
SK41 3100 0000 0040 9008 0101
Objednávka predstaveniaPropagácia
Technické informácieiné

Návrat na obsah